Namenindex
Aarts
Neeltje
Abrahams
Rachel
Acquoi, van
Aentje
Agterhout
Frederica
Akkerman
Jantje Jans
Alberts
Bregtje
Alink
Anna Maria
Alles
Aatje
Jan
Karel
Willem
Alles (Kok)
Willem
Andreas
Jacob
Andriesen
Andries
Annes
Claas
Antonis
Catrina
Appenzeller
Frederika Berendina
Johannes
Arents
Jantje Jans
Arentsz
Jan
Ariens
Jan
Arjens
Doede
Arnoldus
Jan
Arriens
Willem
Ayon
Ella Ayon
Back, de
Petrus Jannes
Pieter Jannis
Baecees
Jan
Baeltjes
Wilmijntje
Bakels
Alida
Anthoni
Antonij
Catharina
Cornelia
Cornelia
Cornelis
Cornelis
Cornelis
Cornelis
Femmetje
Geertrui
Harmanus
Harmen Hendrikx
Hendrick
Hendrick
Hendrick
Hendrick
Hendrina
Jan
Johanna Catharina
Johanna Catrina
Johannes
Juriaan
Jurrian
Margrietje
Maria
Pieter
Pieter
Pieter
Stijntje
Bakker
Gijsbertus Adrianus
Rokus
Bakkum, van
Johanna
Band
Gerrit
Barbier, des
Adriaan
Barends
Antje
Rinze
Barrentraups
Johanna Dorothie
Barrevelt
Lijsbeth
Paulus
Barruwe
Jacomijntje
Barten
Trijne
Beckers
Trijne
Beerents
Willem
Beijer, de
Elisabeth
Jantjen
Maria
Willem
Willem
Willem
Beitelmans
Agnetis
Benningh
Grietje
Berends
Jan
Berends Egbers
Engeltjen
Berg
Adrianus
Andries
Andries Hendrikz
Angenis
Angenis
Anna Henrietta Helena
Anthonij
Anthonij Andriesz
Antonij
Barta
Bartaa
Catharina
Catharina
Catharina Snelling
Catrina
Christiaan
Cornelis
Cornelis
Cornelis Andriesz
Daniel Hendriksz
Elsie
Feijtje
Hanna Maria
Helena Carolina
Helena Carolina
Hendrik
Hendrik
Hendrik
Hendrik
Hendrik
Hendrik
Hendrik
Hendrik
Hendrik
Hermanus
Hermanus
Hermanus Snelling
Jakkemeijntie
Janna
Johannes
Klaas
Klaas
Klaas
Kornelia (Catrina?)
Lijdia Snelling
Maria Jacoba
Marinus
Pieter Snelling
Sibilla
Teunis
Teunis
Theunis
Trijntje
Bergh
Cornelis
Jan
Pieter
Berkel, te
Anna
Willem
Besemer
Aaltje Cornelis
Bethlehem
Jacob Durks
Jan Jacobs
Bevermans
Elisabeth
Joanna
Pieter
Pieter
Rachael
Reijnier Pieter
Bevermans (Bemelman)
Judith
Bieshaar
Barbara Jansz
Hendricus
Jan Wouterse
Joanna
Maria
Petrus
Binsbergen, van
Dirk
Gerrit
Bismeijer
Grietje
Bladeren, van
Jannetje
Blankerdt
Adriaan
Guurtje
Blom
Gerrit
Boelens
Franciscus Mattheus
Theodorus Christianus
Boer, de
Cornelis
Femmigje
Geertrui
Hendrik
Hiltje Cornelis
Jacob
Jan
Koopje
Margje Andries
Meine Pieters
Michiel Pieters
Pieter
Sybren Jans
Tiemen
Trijntje
Wubbe
Bogaard
Marinus
Boonstra
Douwe
Douwe Johannes
Johannes
Borger
Harmke Gaukes
Borrel
Aaltje
Bosch, van den
Berend Egbers
Engeltjen
Bouhuijsen, van
Caatje
Bouman
Jacob
Jacob
Jacob Pieters
Klaes
Bouwen
Pieter
Bouwman
Aeltje
Broer
Jacob
Jan Jacobsz
Jannetje
Nicolaas
Bouwmans
Catrina
Bouwmeester
Judith
Marijtje Jans
Bracht (Brecht), van
Barbara
Marguerite
Maria
Pieter
Pieter
Brak
Anna Christina
Bregmans
Catharina
Cornelis
Joris Ariendsz
Magteld
Pieter
Roelandt
Brienen
Gesina Lijdina Catharina
Willem Juriaans
Brinkman
Anna
Barend
Broek, van den
Gerrit
Gerrit
Broers
Aeltje
Aeltje
Broer
Jan
Joost
Lijsbet
Reijmerich
Reijmerich
Broerss
Willemijntje
Bron, van der
Elias
Joost
Brouwers
Catrina
Bruggenkaten, van
Margaretha
Bruijn, de
Johanna
Bruijne
Christina
Gijsbert
Bruin, de
Dick Willem Hidde
Jannegie
Theo Hendrik
Buddingh
Willem Cornelisse
Buijkelmans
Anna
Buis
Geertje
Jan
Burg, van
Cornelia Pieternella
Jan
Nicolaas
Burgwal
Wessel
Bus
Hendrikus Johannes
Ineke Aleida
Busingh
Alida
Anna
Catharina
Christina
Claas
Claas
Claas
Claas
Maria Catharina
Philippus
Buter
Gerrit
Lijdia
Bödenhuij
Catharina
Cabalt
Carolina Henrica Francisca
Henricus
Carels
Aaltje
Beitske
Gerrit
Jan
Marij
Cate, ten
Isaac
Willem
Chrispijn
Jacobus Salomon Hendrik
Willem Frederik
Christiaans
Christoffel
Jan
Marten
Oene
Tjietske
Christiaens? / Vierkens?
?
Christoffels
Christiaan
Ienskjen
Jan
Jantje
Martinus
Oene
Claes
Fijtje
Lijntje
Claesen
Geert
Clases
Anne
Carel
Jan
Jochem
Clement
Petronella
Colier
Magdalena
Pieternella
Colsteren, van
Cornelia
Cornelis
Claaske
Claesjen
Jannitge
Judith
Marretje
Marrigje
Marrigje
Pieter
Cornelisse
Bastiaen
Maijken
Cramers
Anna Helena
Cuvel
Abraham
Adam
Davijn
Jan
Maria
Dek
Anna
Det, van
Jan
Deuning
Maria Jacoba
Dijkman
Bartholomeus Petrus Cornelis
Doenck
Geertjen
Doeve
Hendrikje Wiegers
Wieger Coops
Dolder, van
Martijn
Dolmes
Jan
Donker
Trijntje Klases
Doorman
Christiaan Hendrik
Dirk
Doornbosch
Geertrui
Hendrik
Dorenbosch
Johanna Gesina
Dortmundt
Lena Johanna
Douwes
Baukje
Trijntje
Duhning
Johan Henrich
Dulmes
Anna Margerita
Cornelis
Geertruid
Grietjen
Harmina
Hendericus
Hendrik
Hendrina
Jan Derk
Willem
Willemina
Duning
Anna Ilsabe
doodgeboren dochter
Jacobus
Johan Fredrik Wilhelm
Johann Peter
Maria Jacoba
Marie Ann
Peter
Peter Henrich
Duran
Anna Maria
Eck, van
Aaldert
Jan
Eelkes
Hendrik
Eevers
Mens
Ehmann
Lina Johanna Wilhelmine
Eijck, van
Hester Harmans
Elsevier
Abraham
Matthijs
Elsing
Gerrit
Engelen
Peterke
Engelsman
Lampje
Erharts
Geertruyt
Evers
Maria
Everts
Ban
Cornelis
Jacob
Jacob
Jan
Jan
Janna
Roelof
Eylesz
Albert
Faesz
Cornelis
Falie
Elisabeth
Feddema
Grietje
Feddes
Grietje
Hylke
Ide
Lutske
Riemer
Teeke
Vrouwgjen
Feijn
Aaltje
Aaltje
Anna Christina
Anna Christina
Anna Christina
Anthonia
Elizabeth
Frederik
Fredrick
Fredrik
Georg
Gijsbert
Jan
Jannetje
Jurrian
Maria
Maria Anthonia
Feikes
Johannes
Florijn
Fredrika
Floris
Antje
Florisz
Pieter
Fredriks
Berendina
Friedhoff
Johann Christoff
Johann Friedrich
Fulpen, van
Cornelis
Dirkje
Jannetje
Gaalen, van
Albertina
Anna
Clara
Francina
Maria Hermina
Peter
Peternella
Philip
Willemijntje
Gaast), (van der
Eile
Gaast, van der
Albert
Bregtje
Gaastra
Aaltje
Antje
Antje
Antje
Antjen Meines
Baukjen
Cornelis
Fimke
Fimke
Hendrik
Hendrik
Hiltje
Hiltje
Iemkje
Jan
Jan
Janna
Jolle
Jolle Meines
Klaasje
Klaasje
Meine
Meine
Meine Jolles
Saakje
Sjoerdje
Trijntje
Trijntje
Wiebe Meines
Ynskje
Galesloot
Bartha
Gawlitta
Gustav Johann
Lina Paula Johanna
Geemen, van
Edserdt
Geerts
Geeske
Piertje
Gelder, van
Hendrik
Gerbrands
Annetje
Gerits
Elisabeth
Gerlighs (Gellings)
Bartholomeus
Maria
Gerrits
Aaltje
Aaltje
Harmen
Hidde
Jan
Karel
Marijke
Nelletje
Sijbren
Sijbrig
Teunis
Gerritze
Gerritje
Gerritzen
Johann Heinrich
Gerryts
Jantie
Jelti
Gerryts (Huisman)
Jacob
Gesina
Lena
Getkate
Aaltjen
Geertruij
Janna
Jannes
Johannes
Lamberdina
Menso
Gijsberts
Aaltjen
Hendrijk
Gijsbertse
Hendrikje
Goedknegt
Ursula Maria
Goossens
Frederick
Lijsbet
Goudswaard
Annetje
Cornelis
Cornelis
Isebrand Jacob
Jacob
Jacob
Jacob
Josijntje
Josijntje
Leendert
Maria
Pieter IJsbrantsz
Goudswaart
Aagje
Aeltje
Grietje
Hanna Maria
Isebrand Pieter
Marinus
Marynus
Pieter
Pieter
Simon
Willem
Grevink
Janna
Grijson
Gerrit
Groen
Adriana Maria
Dirk
Neeltje
Stijntje
Groeneveld
Elsje
Jan Cornelis
Groeneweg
Gerrit
Johannes Petrus
Grondman
Andries Willem
Willem Cornelis
Groot, de
Catharina Geertruida
Jan
Grootenhuijs
Catharina Elizabeth
Gulik, van
Elisabeth Hendrika Augusta
Guntenaar
Maria Johanna
Haagsma
Pietertje Bouwes
Haan, de
Durkje Wiepkes
Haasloop
Geertruij
Hadelaar
Johanna Elizabeth
Hannese
Maria
Harings
Jelle
Harmens
Antje
Jelle
Marten
Sijbrich
Harmes
Margjen
Harms
Boele
Hayes
Antje
Heerde, van
Gerrit
Johannes
Heeze
Truijtje
Heijcoop, van
Anna
Antonij
Dingenom
Heijkoop
Catharina Teunisje
Heijkoop, van
Antoni
Catrijntje
Grietje
Hendrick
Jakomijntie
Klaas
Teunis
Heins (de Boer)
Andries
Hekhuijsen
Saartje
Helmik
Jan Joost
Johanna Clara
Hendricks
Janneke
Philip
Hendricx
Evertje
Hendriks
Aaltje
Antje
Catharina
Doetjen
Eelktje
Geertien
Grietje
Grietje
Jacob Johannes Maria
Jan
Jan
Jan
Jannetje?
Maria
Nicolaas Johannes Maria
Pieter
Roelof
Simon
Steven
Tijmken
Trijntje
Willem
Willem
Hendriks (van den Bosch)
Egbert
Hermanz
Hendrik
Hermens
Jan
Hessels
Aaltje
Trijntje
Heynen
Grietjen
Hiddes
Trijntje
Hilles
Doed
Hoekstra
Hattum Wiemers
Martzen Hattums
Rinske Freerks
Hoen
Trijntje
Hoeven, van der
Heijltje Thoone
Maria Louris
Hoff
Anne
Rinske
Hogenhuysen, van
Anna
David
Margaretha
Holes
Catharina
Homoet
Elisabeth Maria
Willem
Honders
Dina Hendrika
Hondius
Anna Henricxdr
Honselaar
Anna
Hoog, de
Cornelia
Krijn
Hoogenhuijze, van
Daniel
Jan Joosten
Joos Andriesse
Hoogenhuysen, van
Adriana
Andries
Andries
Cornelia
Cornelia
Cornelia
Cornelia
Cornelia
Cornelis
David
Johannes
Johannes
Johannes
Johannis
Margareta
Hoogland
Alida
Antonius
Antonius
Eva
Hendrica Alberta
Joannes
Johanna
Petronella Maria
Pieter
Hoorn, van
Annitje
Horians
Dorothee
Hornstra
Antje
Horst, van der
Jan Philip
Jan Willem
Hotzes
Oentje
Houtman
Maria
Hoven (ten Hoove), van
Abel
Huijbers
Dorothea
Huijink
Alida
Berendina
Hendrikje Janse
Joes
Pieter
Huijsman
Tijmen
Trijntje
Huizinga
Grietje Jans
Hullemans
Elisabet
Ides
Fedde
Intje
IJsaaks (Broekman)
Marritje
Ippel
Anna
Bastiaan
Cornelis
Cornelis Bastiaansz
Dingena
Grietje
Grietje
Jan
Joostje
Joris
Maijke
Isaacse
Teunis
Jaarsma
Bregtje Doedes
Doede
Fokje
Wybren Doedes
Jacobs
Femmigje
Klaasje
Marij
Soetje
Trijntje
Jacobse
Wouter
Jakobs
Fokeltje
Grietje
Jakob
Jakobs (Landman)
Gerrit
Jans
Aafje
Aaltje
Albertje
Annigje
Arrien
Baukje
Beertje
Berendina
Christiaan
Geert
Geertje
Geertruijd
Grietjen
Hendrik
Hendrik
Hermen
Hessel
Hiltjen
Jakobje
Jan
Jannetje
Jantje
Jantje
Jentjen
Joanna
Johannes
Judith
Judith
Kees
Luijte
Maria
Marretje
Nieske
Roelof
Sibbeltje
Tjeert
Tjeertje
Willempje
Jans (Gaastra)
Antje
Henderik
Wiebe
Janse
Abram
Barend
Claes
Claes
Fijtien
Hendrick
Hendrik
Isaac
Jacobus
Jacobus
Jan
Kornelis
Marretje
Pieter
Pietertje
Sijmon
Jansen
Elisabeth Wilhelmina Johanna
Hendrik
Jan
Kornelis
Theodorus Johannes
Jansse
Pietertjen
Janssen
Gerriken
Rijksxen
Ysabel
Janssen van Huijsstede
Arris
Jansz
Aaltje
Aaltje
Broer
Geertruijd
Haesgen
Jacob
Jelijs
Johannes
Joost
Pieter
Janz
Theunis
Jaspers
Christoffel
Maria Margaretha Catharina
Jelles
Geertje
Grietje
Hille
Jan
Jost
Jelles (Pasma)
Ienskjen
Jennes
Saapke
Jerrendorff
Johann Henrich
Jochems
Hendrika Johanna
Stijntje
Johannes
Douwe
Jolles
een dochter
Hylke
Rinke
Swaentje
Wijbren
Wybren
Ykke
Jolles (Landman)
Fem
Harmen
Hiltje
Swaantje
Zwaantje
Jongeb(r)oer
Annegie Pieter
Jongh, de
Johanna
Joon
Geertruij
Jan
Jooste
Jannetje
Joukes
Hessel
Joukjen
Jörgens
Geertruij
Kalemeijer
Maria Elisabeth
Karels
Alle
Gerrit
Hiltje
Meindert
Karsseboom
Catarine
Keesz
Jan
Keijsers
Sophia
Kelder
Geertje Klazes
Klaas Jelles
Keller, van
Hendricus Jacob
Hendrikus Thomas
Kerkhof, van de
Joanna Maria
Kersten
Hendrik
Kessel, van
Adrianus
Hendrina
Klaarmond
Maria Dirks
Kleijn
Grietje
Kleinenberg
Dirk
Klenake
Anna
Klijnsma
Wiebe Minnes
Zwaantje Wiebes
Klok
Jan Ernst Karel
Pieter
Klooster, van 't
Peternel Gerritse
Kläsener
Hans Alexander
Knoeste (Knoetsen)
Fredrik
Knuyse
Jacobus
Ko(o)me
Anna
Kocks
Berend
Henrick
Jacob
Janna
Koene
Anna Christyna
Catryna
Jacomijntje
Johannes
Juury
Maria
Kok
Aaltje
Aatje
Alle
Alle
Antje Karels
Atje Karels
Christoffel
Christoffel
Hessel
Hiltje
Jan Karels
Janna
Jelle
Joost
Karel
Karel
Karel
Minke
Nieske
Trijntje
Trijntje
Wilhelmina Jacoba
Willem
Willemke Karels
Koks
Hilleken
Koksma
Fedde Frankes
Kolderman
Willem
Kolmeijer
Elisabeth Catharina
Kooi, van der
Iemkjen Klazes
Kooiker
Sibbeltje
Kool
Gerritje
Jan Hendriks
Koomen
Aafje
Aefje
Antje
Cornelia
Cornelis
Cors
Cors
Grietje
Hendrik
Metje
Koopman
Helena
Hendrik
Kornelis
Dirk
Geertje
Jan
Jan
Jantje
Wubbe
Kosters
Hendrina
Kreel, van
Anna Maria
Maria
Kroes
Grietje
Krol
Francina
Hendrik
Kruijf
Alida
Kuiper
Jan
Kulsdom
Maria Delia
Kunst
Roelof
Laaf, de
Christiaan Matthijs
Matthijs
Laan, van der
Boele
Geert
Laar, van de
Petronella Johanna
Ladru
Adrianus
Adrianus
Lagerweij
Klaas Lambertz
Lageweij, van de
Gijsbert Lambertsz
Lahze
Elfriede Annette
Lambertman (Lammerink)
Dirk
Geesjen
Lammerink
Jan
Lammers
Angenis
Cornelis
Landman
Anna Margaretha
Arie
Ary
Cornelis
Daniel
Femmigjen Jolles
Harmen Jolles
Harmke Jolles
Klaasje
Rintje Jolles
Sjaukjen Jolles
Wijbren Jolles
Lang, de
Antje
Langkamp
Anna
Anne
Catrina
Gerrit Jan
Hendrick
Hendrik
Jan Hendrick
Janna
Lankamp
Anna Christina
Antonia
Dina
Dina
Dirk
Dirk
Dirk
Eva
Eva
Fredrik
Gerrit
Hendrietta
Hendrik
Hendriyeta
Isabella Louisa Charlotta
Isabella Sophia Charlotta
Jan Frederik
Jan Fredrik
Jan Hendrik
Jenneke
Johanna
Johannes
Maria Antonia
Lantman
Abraham
Baarent
Baarent
Barend
Barent
Cornelis
Dirk
Dirk
Dirk
Gertruij
Hendrik
Hendrikje
Hilletje
Jacobus
Jacobus
Jacobus
Jan
Johannes Arentse
Judikki Jacoba Maria
Kornelis
Marretje
Marretje
Martje
Nicolaas
Laun, van
Carolina Frederika
Isaac
Leenderts
Jenneke
Lysbet
Leeuwen, van
Annetje Jan
Cornelis Claesse
Harmanus
Jan Kors
Korstiaan
Willem Leendert
Willem Leendert
Lenders
Maria
Leuijerink
Fenneken
Leunissen
Maria Elisabeth
Linde, van der
Jakobje
Jan
Linden, van der
Aaltje
Gijsbert
Gijsbert
Gijsbert
Grietje
Jacomijntie
Maurits
Maurits
Lodder
Cornelis
Lamberdina
Lopez de Haro
Barbara Honora
Losekoot
Cornelia
Lourens
Jouke
Luitzens
Nolkjen
Lunen, van
Sijtje
Lunsen, van
Gerrit
Maarschalk
Gerrit
Willem
Maas, van der
Elizabeth
Maes
Elisabeth
Man, de
Cornelis
Mansveld
Abram
Joanna
Marel, van der
Geertje Roel
Martens (Koksma)
Franke
Martens (van der Goot)
Pieter
Martinus
Albertje
Christoffel
Christoffel
Oene
Pieter
Pieter Drijfhout
Reinder
Mast, van der
Cornelis Dirkszn
Mattman
Hans Jacob
Meiboom
Marinus
Marten
Meijer
Amelia
Antoni
Antonia Margaretha
Christoffel
Christoffel Frans
Elisabet
Frans
Jacoba Hendrika
Jacobus
Jan Hendrik
Jan Hendriks
Jan Herman
Maria
Maria Elisabet
Maria Magdalena
Philippus Cornelis
Willemina
Meinders
Froukje
Meinderts
Meinertje (Minke)
Meinen
Thijs
Meines
Hendrik
Hiltje
Sjoerdje (Sjeukjen)
Mens
Rukie
Mension
Aagje
Floor
Mergart
Margrieta
Michell
Anna Maria
Johann Friedrich
Michiels (Peereboom)
Dirk
Mijnders
Jannetje
Mink
Mijnsje
Moelardt
Femmetje
Pieter
Moerman
Annetje
Cornelis
Mol
Dirk Cornelis
Gerrit
Jan
Jannetje
Molgoor
Barentje
Mooijweer
Arrien
Ban
Cornelis
Evert
Jan
Janna
Roelof
Mulders (Moller)
Mechtildis
Munderloh
Margrette
Müller
Karel
Rudi
Napstra
Antje Martens
Nauta
Froukjen Jelles
Nieberg
Cornelis Hermanus Theodorus
Elisabeth Theodora
Nieuhuijsen
Gerardus
Nijsten
Pieter
NN
Janna
Jantje
Klaasjen
NN
NN
NN
Oenes
Aaltje
Christoffel
Jelle
Johanna
Martinus
Pietje
Wypkien (Wiepke)
Ommen, van
Jacobus
Lena
Ontrup
Anna Catharina Ilsabein
Margaretha Ilsabein
Peter
Oortgijsen
Grietje
Oosten
Stijntje Hessels
Oosthuysen, van
Catrijna
Geertrui
Johannes
Johannes
Willem
Willem Jansz
Opmeer
Aegje Jan
Aert
Jan
Jan Janz
Maartje
Os, van
Jannetje
Ossebaar
Cornelis
Cornelis Wijnand
Overwijk
Siebe Jelles
Tietje Siebes
Paal
Catharina
Palm
Dorothea
Pals
Aafje Teunis
Petertje
Teunis
Teunis Gerrits
Wouter
Paulus
Hendrik
Peer
Rijmpje
Pegstrooij
Cornelia
Pels
Frans
Pelt
Carel
Hendrick
Maria
Sybilla
Pelt(s)
Hendrina
Persoy
Michiel
Peters
Kerst
Liesbert
Teuntje
Tjietse
Trijntjen
Wubbe
Wubbe
Peterson
Catharina Dorothea
Friedrich Wilhelm
Philips
Lijsbeth
Philipsen
Geeske
Guijke
Pieka
Adriaantje
Piere, du
Catherina
Jan
Piers
Eile
Pieters
Aaltje
Brechtje
Cornelis
Dirkje
Elizabeth
Fijtje
Grietje
Grietje
Jan
Stijntje
Ploeg
Anthonia
Johannes
Pluijm, van der
Johannes Hendricus
Louis Franciscus Dominicus Johannes
Pol
Cornelia
Post
Aaltje
Adolf
Berendina
Dirk
Elisabeth
Evert
Geertje
Geertje
Grietjen
Harmen
Hendrik
Hendrik
Hendrik
Hermen
Jakobje Jans
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan Jans
Jannetje
Jantje
Jentjen
Judith
Kees
Kornelis
Kornelis
Luijte
Marrigje
Trijntje
Trijntje Gerrits
Postele, van
Heyltgen Mattheusdr
Posthumus
Fokeltje
Pothoven
Steven
Willemina
Poulus
Sibilla
Pouwels
Annitje
Prins
Geertje
Jelle
Punter
Symon Wytzes
Wytze Jans
Putten, van der
Grietje Jansd.
Pyters
Hiltje
Randerman
Christina
Christina
Frederik
Frederik
Ratelband
Catharina
Reijn, van
Maria
Reijzen, van
Johanna Maria
Reinders (Drijfhout)
Aaltje
Renes, van
Gerrit Jacobsen
Gerrit Jacobsz
Jacob Gerritsen
Renesse, van
Aaltje
Cornelis Jacobze
Evert Jacobs
Gerritje
Lijsje Gerrits
Rennes
Aaltje
Anna Christina
Anna Maria
Arie
Arie
Dina
Dirk
Frederik
Maria Antonia
Rennes, van
Aart
Aart Gerritsen
Anna
Anna Willemina
Arie
Berendina
Christina
Engelina
Engeltje
Gerrit
Hendrick
Hendrientje
Hendrina
Jacob Gerritsen
Johannes
Judith Gerritsen
Judith Gerritsen
Margarita
Maria Jackemijnye
Martina
Martinus
Martinus
Martinus
Willemina
Rensenbrink
Arend
Jacoba
Ridder
Meindert Rutten
Rieg (Riga)
Johanna Jurriaens
Riegen
Jurgen
Riemers
Claes
Fedde
Johannes
Ruurdje
Yde
Riemers (Rijmers)
Meinert
Rijnevelt
Hendrik
Hubelina Hendrika
Rijns, van
Elisabet
Rintjes
Dirk
Sietse
Rinzes
Antje
Robbijns
Lijntje
Roelants
Elisabeth Jansdr
Roelofs
Arrien
Cornelis
Evert
Hendrickje
Roelof
Roelofse
Aaltje
Rogge
Gieseke
Gieseke
Gieseke
Johann
Willem
Rogh
Gijs
Gijs
Gijsbert
Harman
Jan Frederik
Jan Frederik
Johannes
Margreta
Mettje Margreta
Susanna
Susanna
Susanna
Willem
Roij, van
Abraham Henricus
Aldegond
Anna Gertrudis
Augustinus
Cornelius
Daniel
Dominicus Ludovicus
Henricus
Johannes Henricus
Maria Catharina
Maria Mechteld
Mechtelt Barbara
Roodbergen
Antoon
Ruurd
Roos, de
Heijltje
Jan
Roukamp
Anna Katharina
Roukema
Arend Tjibbeles
Hielke
Ru(s), de
Maria
Ruijten, van
Jacomijntje
Rutgers
Anna Christina
Sabel
Margaretha Maria
Sabel, van
Lucas
Sambix, van
Felix
Santen, van
Claartje
Schaap
Dina
Schachtsieck
Jobst Henrich
Schaets
Geertruit Elisabeth
Schapedijck
Eva
Garrit
Scheelbeek
Catharina Maria
Scheerenberg
Elisabeth
Scheevenhoven, van
Jannetje
Scheffer
Roelofke
Schenck
Lysabeth
Schermer
Cornelis
Schijf
Abraham
Cornelis
Schijndel
Isaac
Schilstra
Trijntje
Ymkjen Hotzes
Schlingmann
Conrad
Schlingmanns
Catrine Dorothee
Schneider
Johan Peter
Johan Peter
Schneltinck
Theodorus
Schnelting
Gerhardus
Helena
Helena
Joannis
Rutgerus
Theodora
Theodorus
Schoeg
Sophija Elisabeth
Schoester
Hendrik
Schonevelt
Catharina
Pieter
Schooneveld, van
Johanna Anthonia
Roelof
Schouten
Gerardus Fredericus
Hubertus
Schriver
Alke
Anna Margretha
Hille
Metge
Wilm
Wilm
Schuurman
Cornelis
See, van der
Maria Catharina
Roelof
Selder, op
Jannitge
Selder, van
Teuntje Gerrits
Selie
Hendrik
Jan
Sietsma
Gerlof Scholtes
Scholte Gerlofs
Sietzema
Rintje Sietzes
Sieverman
Catharina
Sijmons
Marij
Sijmons (Sweersz)
Diwertje
Sijsters
Joost
Sjoukes
Antje
Slemp
Marrigjen Wouters
Sloep, van der
Geeske Jelkes
Sluis, van der
Jannegie
Pieter Jelle
Slump
Marrigjen
Smit
Christoffel
Elsje
Kaatje
Maria
Smits
Maria
Snel
Pieter Hendrik
Snell
Geertje Hendriksdr
Snelling
Aeltje
Hendrik Janssen
Jan
Pieternelletje
Trijntje
Snelting
Adrianus
Alijda
Anna Henrietta Helena
Arnoldus
Catharina
Helena
Helena
Henrica
Henricus
Joannis Henricus
Johanna
Maria
Petrus
Petrus
Theodora
Theodorus
Theodorus
Wilhelm
Wilhelmina
Snijders
Hendrik
Jan Hendriks
Wilmpje Hendriks
Snip
Femmetje
Matthijs
Soolmans
Nicolaas
Spoel, van der
Antje Berends
Spruijt
Cornelis
Mattheus
Steeg
Henricus
Steen
Jacob
Steenbergen
Willemina
Steevens
Catharina Dorothea
Stevens
Hendrik
Stoeltje
Anna
Oene
Stork
Maria
Strenger
Adam
Stroo
Cornelis
Cornelis
Cornelis Henri
Elisabeth Catharina
Stroomer
Elisabet
Surelle
Johanna
Sutbracker
Anna Cathrina
Swart
Maria
Symens
Femmigjen
Sytsma
Eelktje
Hendrik
Tacheroo
Johanna
Termaat
Christiaan Godfried
Jan Jacobus
Terstall
Cornelia Johanna
Terwindt
Jan
Teunis
Beertje
Teunisse
Anna Katharina
Jacob
Teunisz
Hendrik
Teunisze
Lijsje
Theunis
Aaltje
Petertje
Theves
Klaaske
Tiedeman
Johanna Hendrika
Tilburg
Bapje
Tillart
Henricus Franciscus
Henricus Franciscus
Timmerman
Femmigje
Tjeerts
Koopgien
Tol, (van)
Nicola
Tol, van
Willemtje
Touber
Lodewijk
Lodewijk Alexander Francois
Truijens
Cornelia Gijsberta
Wilhelmus Petrus
Tuenis
Grietje
Twelman
Jan
Udarbe
Joel Ayon
Silvestre Visaya
Uurbanus
Jacqueline
Petrus Hendricus Emanuel
Vedderinck
Emmelien
Veen, van
Thijs
Vegter
Egbert Jansz
Velde, van de
Jacob
Velsen, van
Jannetje
Velthuijsen
Anna
Verburght
Joannes
Sybilla
Verheem
Gerrit
Verheij
Aeltje
Vermaas
Alfred Cornelis
Antonius Theodorus
Catharina
Catharina Johanna Hendrika
Catrina
Christina
Christina
Cornelia Joke
Cornelis
Cornelis
Cornelis Lambertus
Elly Maria
Grietje
Hendrik
Hendrik
Hendrik
Hendrik
Hendrika Lamberta Maria
Irene Theresia
Jannetje
Jeannette Dina
Johan Gijsbertus Joseph
Johannes Jacobus
Johannes Jacobus
Johannes Jacobus
Johannes Theodorus
Johannis
Lambertus
Levenloze zoon
Maria
Maria Antonia
Maria Antonia
Nicolaas
Nicolaas
Nicolaas Theodorus
Nicolaas Theodorus
Peetteris
Pieter
Pieter
Robertus Hendrik
Rudolf
Rudolf Nicolaas
Theodorus
Willemijntje
Willemijntje
Willemijntje
Wilmijntje
Yvonne Bianca
Vermaes
Carel Cornelis Emond
Cornelis
Elsken Peters
Emond
Gerrit Emond
Gertruidis
Hendrick
Henrick Emonds
Henricus
Jenneke Emond
Lisbeth
Margaretha
Peter
Peter Emond
Roeloff Emonds
Rouleff
Trineken Emond
Wilhelma
Willem
Verschoor
Joostje Hermense
Viel
Fredrik Theodoor
Hendrik Jan
Viele, van de
Margarita
Viers
Johanna Catharina
Visser
Catharina Maria
Grietje
Hendrik
Teuntje Bastiaans
Vliet, van
Adriana
Voetberg
Roelof Broers
Voogd
Dirkje Willem
Voogt
Aaltje
Arien
Ary Cornelis
Fijtje
Jan
Johannes
Kornelis
Maarten
Maartje
Pieter
Willem Ary
Vos
Anna
Anna Maria
Barbara
Claasje
Dirk
Gerardus
Hendrica Barbara
Hendrik
Henricus
Jacob Aartsz
Joannes
Johanna
Johanna Petronella
Nicolaas
Theodorus
Timotheus
Vries, de
Dirk
Geertje
Lida Hillebrants
Vrij
Hendrik
Waanders
Catharina
Waesberghe, van
Abraham
Catharina
Daniel
Elisabeth
Guillaume
Isaak
Jacob
Jan
Jan
Jan Janssone
Joannes
Lea
Marguerite
Maria
Petrus
Pieter
Rebecca
Samuel
Sara
Sara
Wagena(A)r
Christiaan
Marten
Wagenaar
Aaltje
Aaltje Christoffels
Christiaan
Christoffel
Christoffel
Christoffel
Hendrik Christoffels
Ienskjen
Jan
Jan
Jan Christoffels
Janna Christoffels
Janna Christoffels
Jantje
Jelle
Jelle Christoffels
Johanna
Martinus
Martinus
Oene
Oene
Oene
Oene Christoffels
Pietje
Reinder
Tjietske
Wypkien (Wiepke)
Wandelaar
Alida
Want, ter
Henrica
Jan
Water
Guurtje
Weerdenburg, van
Hendrik
Theodorus
Wens
Maria
Wensel
Maria Christina
Werf, van der
Geertje
Martijntje
Wessels
Grietje
Wessink
Barent
Westerman
Aaltje
Aaltje
Aaltje
Elisabeth
Gerrit Jan
Gerritje
Hendrik
Jacobus
Jannitje
Johanna
Johannes
Lijsbeth
Maria
Simon Gerrit
Westers
Maria P.
Wetering, van de
Maria
Mees
Wiebes
Akke
Antje
Baukjen
Hendrik
Iemkje
Jan
Meine
Saakje
Wiebes (Gaastra)
Jan
Wieling
Kornelis Ebeles
Sjoerd Kornelis
Wierda
Akke
Froukje Hielkes
Wietses
Jenne
Wijbes
Antje
Wijbrens
Jolle
Wijman
Elisabeth
Wijmes
Wybe
Wijnberg
Evert
Hermanus Wilhelm
Wijnstra
Hessel
Wijnstra), (
Jan
Wijs, de
Eugenius
Wilde, de
Roy
Willems
Aaltje
Hendrik
Jantje
Jenneke
Marretje
Stijneken
Willems (Kok)
Alle
Gerrit
Hille
Hille
Willemse
Geurt
Willemsen
Hendrick
Jan
Willijns
Adrianus
Dirk
Wilmink
Elisabeth
Gerardus
Hendricus
Jan
Janna
Mense
Wils
Joris
Judith
Wind
Beertje
Marrigje
Windt, ter
Joannes
Wint
Jan
Wit, de
Aeltje Sijmon
Catharina
Catharina Elizabeth
Cornelis
Elizabeth
Elizabeth
Geertrudis
Jacobus
Jacobus
Jannes
Lambertus
Maria
Nicolaas
Petrus
Sebastianus
Sebastianus
Witte
Maria
Wolff, de
Christiaan
Elisabeth
Jan
Woudenberg, van
Cornelis
Gijsbertje Cornelisse
Wouters
Geeltje
Marrigjen
Wubben
Peter
Wybrens
Arend
Fokje
Gerritje
Jolle
Pieter
Trijn
Wytses
Geertje
Zanten, van
Johannes
Zimmerman
Christina Elisabeth
Zirkel
Catharina Maria
Zwaag, van der
Klaas Kerstes
Marten Klazes
?
Geertruij
NN
nn